U bent hier

Voorwaarden

Wenst u een sociale woning te kopen in de Denderstreek, een woning te kopen en te renoveren, uw eigen woning te renoveren? Dan kan de SHM Denderstreek u aanzienlijke financiële steun geven door u een betaalbaar woonkrediet aan te bieden: de Vlaamse Woonlening. U dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Dit luik van de website biedt u een indicatief overzicht van de mogelijkheden en beperkingen.

U dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Op de webstek van de VMSW vindt u daarover alle informatie die u nodig hebt:

Algemene info

  1. Wie kan een lening krijgen?
  2. Waarvoor kunt u lenen?
  3. Hoeveel kunt u lenen?
  4. Wat zijn de kosten van een lening?
  5. Welke duurtijd krijgt uw lening?
  6. Wat zijn de belangrijkste verplichtingen?
  7. Hoe vraagt u een lening aan?
  8. Heeft u een klacht?
  9. Wooncalculator
  10. Heeft u al een lening?

Opgelet: deze informatie is zo correct mogelijk, maar wordt gegeven onder voorbehoud. Het is de VMSW die zal bepalen of u een kredietopening wordt toegestaan, aan welke rentevoet en onder welke andere voorwaarden. U kan de informatie op deze website dus niet gebruiken om in deze iets van de VMSW af te dwingen. Voor in het verleden afgesloten leningen geldt ook niet noodzakelijk dezelfde reglementering. U kijkt in dat geval best in de authentieke leningsakte voor de precieze voorwaarden.

Indien u een woning wil aankopen op de private markt en hiervoor een sociale lening op het oog hebt, dan is het verstandig om, mits akkoord van de verkopende partij, in het verkoopscompromis een opschortende voorwaarde te laten opnemen: “Deze overeenkomst vervalt indien de koper voor de einddatum van deze overeenkomst geen schriftelijk aanbod voor een sociale lening heeft kunnen verkrijgen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of bij het Vlaams Woningfonds.

 

Webdesigner Seppe Duwé