U bent hier

Huurwaarborg

Volgens artikel 37 van het Kaderbesluit Sociale Huur dienen de SHM’s hun huurders jaarlijks in te lichten van de door de huurder gestelde huurwaarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten.

SHM Denderstreek heeft beslist om een overzicht aan de huurder te bezorgen na eenvoudig verzoek van de huurder.

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Webdesigner Seppe Duwé